Ressourcedivisionen

Ressourcer er Banedanmarks tværgående division med lidt over 500 medarbejdere. Divisionen er ansvarlig for de ressourcer, som skal understøtte, at Banedanmark kan forvalte sin opgave. 
Ressourcer omfatter områderne; Koncernøkonomi, Anlægsøkonomi, Styring og Analyse, Indkøb, Logistik og Facility, Kommunikation, Jura Udbud og bæredygtighed, It, HR Personale samt HR Udvikling og Uddannelse. 
 
Ressourcedivisionen har ansvar for budgetproces, finanslov, årsregnskab, løn- og ansættelsesforhold, rekruttering, ledelsesudvikling, udbud, strategisk indkøb, erstatninger, it-arbejdspladser, indkøb af varer og tjenesteydelser, kommunikation, informationssikkerhed, SAP, forvaltningsjura og Banedanmarks model for forretningsprojekter – for blot at nævne nogle af opgaverne. Herudover er vi ansvarlige for Banedanmarks svellefabrik og hovedlagre.
  
I spidsen for Ressourcedivisionen er økonomi- og ressourcedirektør Anne Hougaard Olesen.