Stor indsats for at få kørestrømmen tilbage mellem Ringsted og Sorø

Der blev arbejdet i døgndrift for at få trafikken op igen, efter en køreledning blev revet ned over 1600 meter

Der blev arbejdet i døgndrift for at få trafikken op igen, efter en køreledning blev revet ned over 1600 meter ved Fjenneslev mellem Ringsted og Sorø.

Weekenden den 21.-23. april bar præg af en, at 1600 meter køreledning blev beskadiget i højre spor ved Fjenneslev lidt vest for Ringsted fredag eftermiddag. 

Køreledningsnedrivninger af sådan et omfang er sjældne, og skaderne var meget omfattende: 1600 meter beskadiget køreledningsanlæg, 400 meter køretråd og bæretråd, der skulle genetableres samt omkring 15 kørestrømsophæng og to ledningskoblere, der skulle udskiftes.

Vagthold og personale fra flere forskellige steder i andet blev indkaldt, og de løftede opgaven på fornemste vis. Aftenen og natten til lørdag blev brugt på at rydde op, fjerne de ødelagte kabler, køreledningsophæng og strømaftagere fra toget, som også blev evakueret og senere på weekenden trukket til Sorø.

Lørdag gik arbejdet med at udbedre skaderne i gang, og lørdag eftermiddag var det muligt at åbne et enkelt spor til dieseldrift. Samtidig blev der arbejdet i og omkring sporet med at retablere kørestrømsanlægget, og søndag aften åbnede begge spor til eldrift.

”Der blev arbejdet målrettet og i døgndrift i sporet, og søndag aften – kun godt to døgn efter hændelsen – var der igen strøm på begge spor gennem Fjenneslev,” siger områdechef i Banedanmark, Steen Kristensen.