Ny dansk standard skal styrke jernbanesikkerhed

En ny standard sikrer ensartede og transparente krav til entreprenører om styring af jernbanesikkerheden.
Banedanmark har i samarbejde med Dansk Standard udarbejdet en ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001), der sikrer ensartede og transparente krav til entreprenører om styring af jernbanesikkerheden.

Ledelsesstandarden træder i stedet for den godkendelse af entreprenører, som Banedanmark gennemfører i dag iht. Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Banedanmark stiller dermed krav om i udbud og kontrakter, at leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold skal efterleve DS 21001.

”Jeg er rigtig glad for, at vi med standarden både kan sikre en høj sikkerhedsstandard og samtidig gøre det lettere for entreprenørerne at blive certificeret, fordi de nu kun behøver én certificering for at være godkendt hos samtlige selskaber, de arbejder for,” siger områdechef i Banedanmark Martin Harrow.
 
Ledelsesstandarden har været undervejs siden 2019, hvor Banedanmark bad Dansk Standard om hjælp til udviklingen. Standarden er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Standard, Banedanmark, entreprenører, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og -ejere. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har deltaget som observatør.

”Jeg er rigtig glad for, at ledelsesstandarden for jernbanesikkerhed er udgivet, og at hele branchen har bakket så flot op om arbejdet med at udarbejde den. Ledelsesstandarden bliver en markant ændring af måden, vi kan arbejde sammen om jernbanesikkerhed på, og jeg har store forventninger til at ledelsesstandarden bidrager til yderligere professionalisering af branchen. Jeg ser også frem til, at ledelsesstandarden vil styrke den risikobaserede tilgang til arbejdet med jernbanesikkerhed i hele leverandørkæden,” siger Banedanmarks administrerende direktør Hakon Iversen.

Banedanmark har lanceret en informationsside og FAQ om DS 21001, hvor det er muligt at læse mere om ledelsesstandarden.