Fuldt tryk på jyske sporarbejder

Udviklingen og fremtidssikringen af jernbanen kan ses og mærkes overalt i landet i disse år. Denne sommer tager Banedanmark et ordentligt ryk på den centrale strækning mellem Fredericia og Brønderslev.

Udviklingen og fremtidssikringen af det danske jernbanenet kan mærkes overalt i landet i disse år. Det gælder også på den centrale jyske jernbanestrækning mellem Fredericia og Brønderslev, hvor der bliver travlhed hen over sommeren.

2020 er et år, hvor alle landsdele vil være præget af sporarbejder, og det gælder ikke mindst i Jylland, hvor den centrale jyske strækning mellem Fredericia og Brønderslev bliver præget af flere store sporarbejder i løbet af sommeren.  

Specielt i sidste halvdel af juli kommer der tryk på. I en periode vil der være spærret for togtrafik både mellem Vejle og Århus og igen mellem Hobro og Brønderslev. Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark, siger:  

“Vi tager et ordentlig hug hen over sommeren, hvor vi både renoverer spor og skinner flere steder, forbereder banen til elektrificeringen og samtidig arbejder videre med anlægget af den nye bane til Aalborg Lufthavn. Alt sammen projekter, der kommer til at give den centrale jyske togstrækning et kæmpe løft”.  

Mange fluer med et smæk 
Indimellem er det desværre nødvendigt at spærre helt for togtrafikken. Når det er tilfældet, så prøver Banedanmark altid at få overstået så meget som muligt, når man nu alligevel er i gang – først og fremmest af hensyn til passagererne, men også for at arbejdet gennemføres på den mest effektive måde.

“Der sker rigtigt meget på banen i disse år, og det er et stort puslespil at få alle brikkerne til at passe sammen, så vi kan udnytte den tid, vi er nødt til at spærre sporet bedst muligt, “ siger Lars Blædel Riemann. 

Det er de to strækninger i Jylland, som Banedanmark skal arbejde på denne sommer, gode eksempler på. Strækningerne skal forberedes til elektrificeringen, hvilket indebærer brorenoveringer og sporsænkninger flere steder. Mellem Hobro og Aalborg skal sporene desuden renoveres og opgraderes. Arbejdet er derfor timet og tilrettelagt, så vi arbejder med flere forskellige projekter på samme strækning på samme tid. På den måde får vi mest ud af de planlagte sporspærringer, og vi undgår at genere togpassagererne mere end højst nødvendigt.  

Fredericia-Aarhus 
Den 108 km lange strækning mellem Fredericia og Aarhus skal forberedes til den kommende elektrificering. Banedanmark skal bl.a. sænke sporet tre steder og renovere 35 broer, så der bliver plads til master og ledninger til el-togenes kørestrøm. 

På grund af arbejdet med brorenoveringer og sporsænkninger er vi nødt til at spærre for togtrafikken mellem Vejle og Aarhus i to perioder hen over sommeren:  
Fra 17. juli til og med d. 27. juli er der totalspærret mellem Fredericia og Aarhus, mens vi sænker sporet tre steder og arbejder på flere broer. 
Fra 28. august til og med d. 30. august er der totalspærret mellem Vejle og Horsens, mens vi gør klar til at genåbne strækningen. 

Der indsættes togbusser i de perioder hvor der spærres for togtrafik.

Langå-Aalborg-Brønderslev 
På skinnerne mellem Langå-Aalborg-Brønderslev vil der også være tryk på arbejdet hen over sommeren. Det gælder f.eks. på strækningen mellem Hobro og Aalborg, hvor Banedanmark både renoverer og opgraderer sporet, og samtidig forbereder strækningen til den kommende elektrificering. 

På den 50 km lange strækning skal Banedanmark udskifte skinner og bunden under sporet på det meste af strækningen. Samtidig udretter vi flere kurver, så hastigheden i fremtiden kan sættes op, og når vi alligevel er i gang på denne strækning, ordner vi forarbejderne til den efterfølgende elektrificering. Vi sænker f.eks. sporet to steder og ombygger flere broer, så der bliver plads til de kommende kørestrømsanlæg. 

Strækningen er dobbeltsporet, og det været muligt at planlægge sporombygningen sådan, at arbejdet hovedsageligt foregår med trafik i det ene spor og sporarbejde i det andet. I perioder vil der dog være helt spærret for trafik: 

Fra 10. juli til 21. september er der totalspærret mellem Aalborg og Brønderslev 
Fra 17. juli til 3. august er der totalspærret mellem Hobro – Aalborg- Brønderslev 

Der indsættes togbusser i perioder med totalspærring.  

Du kan finde mere information på hjemmesiderne for DSB og Nordjyske Jernbaner:

DSB

Nordjyske Jernbaner

Ny jernbane på vej til Nordjylland 
Nord for Limfjorden er der mere at glæde sig til. Arbejdet med at anlægge en ny jernbane til Aalborg Lufthavn er nemlig i fuld gang, og ventes færdig senere i år. Banedanmark har i længere tid været i gang med de forberedende arbejder, og i år arbejdes der intensivt på at anlægge selve banen. 

Aalborg Lufthavn er den tredjestørste i Danmark, og bliver med den nye jernbane forbundet til det jyske hoved-jernbanenet med direkte forbindelser til Aalborg og Århus. Jernbanen bliver dermed en stor fordel for mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende, og vil samtidig give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

På sporet af en jernbane i verdensklasse 
I de kommende år kommer turen til strækningen mellem Århus og Langå, hvor sporet også får en omfattende modernisering, som afsluttes i 2022. Derefter skal Signalprogrammet rulle ud på strækningen og så kommer turen til elektrificeringen. Samtidig planlægges der med store arbejder på Aarhus H. Alt sammen projekter, der vil bringe den danske jernbane ind i fremtiden og give danskerne hurtige, klimavenlige og driftssikre togforbindelser.