Eksempel på afhængighedsskema

  • Et afhængighedsskema er et vigtigt redskab under projektering til at anskueliggøre bindinger mellem de forskellige fag.

  • Et afhængighedsskema er samtidig et projektstyringsværktøj, til brug for planlægning og prioritering i projekteringsfasen.