Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
TC 2022-04 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen 01.02.2022 31.01.2023
TC 2022-07 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 21.02.2022 31.03.2023
TC 2022-08 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 01.04.2022 31.03.2023
TC 2022-15 Fjernbanen: retningslinjer for rustkørsel. 21.03.2022 31.03.2023
TC 2022-21 Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse. Håndtering, registrering og behandling 01.06.2022 31.05.2023
TC 2022-22 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 20.05.2022 31.03.2023
TC 2022-27 Skærpet opmærksomhed ved kraftig nedbør 30.09.2022 31.03.2023
TC 2022-29 Fjernbanen. Vinterforanstaltninger 15.10.2022 15.04.2023
TC 2022-31 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 31.10.2022 31.01.2024
TC 2022-32 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg 08.12.2022 31.01.2024
TC 2022-33 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor. 08.12.2022 31.01.2024
TC 2022-34 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 28.11.2022 31.01.2024
TC 2023-01 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen 01.02.2023 31.01.2024
TC 2023-03 Fjern: Kortvarige sporspærringer. 01.01.2023 01.06.2023
TC 2023-04 TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter. 01.01.2023 31.01.2024