Analyse af vindrestriktioner på Storebæltsforbindelsen

Analysen er udarbejdet af DTU i samarbejde med Banedanmark.