Afsluttet

Sporfornyelse Fredericia-Vejle og Fredericia St.

Banedanmark har henover sommeren 2023 fornyet højre spor på strækningen Fredericia-Vejle og Fredericia Station, da sporet var nedslidt og krævede udbedring.


Banen mellem Fredericia og Vejle har allerede fået opsat kørestrømsmaster og køretråd i 2022-2023, så den er klar til el-tog, der udleder langt mindre CO2, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Med sporfornyelsen understøtter vi, at togtrafikken på strækningen kan afvikles effektivt og komfortabelt for passagererne.

Hvad?

Selve sporfornyelsen bestod i at udskifte hele det fundament, sporene hviler på, udskifte sporskifter, ombygge sporet samt rense ballasten, der dækker over rensning af skærverne under skinnerne.  Når vi ballastrenser, anvender vi en ballastrenser, der løfter skinnerne, renser skærverne nedenunder og lægger skinnerne tilbage i en løbende proces.

I denne omgang blev det højre spor på strækningen Fredericia-Vejle og Fredericia Station fornyet, mens det venstre spor sideløbende blev benyttet til at afvikle togtrafikken. Vi fornyer det venstre spor på et senere tidspunkt, der endnu ikke er fastlagt.

Banedanmark har henover sommeren 2023 fornyet højre spor på strækningen Fredericia-Vejle og Fredericia Station, da sporet var nedslidt og krævede udbedring.


Banen mellem Fredericia og Vejle har allerede fået opsat kørestrømsmaster og køretråd i 2022-2023, så den er klar til el-tog, der udleder langt mindre CO2, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Med sporfornyelsen understøtter vi, at togtrafikken på strækningen kan afvikles effektivt og komfortabelt for passagererne.

Hvad?

Selve sporfornyelsen bestod i at udskifte hele det fundament, sporene hviler på, udskifte sporskifter, ombygge sporet samt rense ballasten, der dækker over rensning af skærverne under skinnerne.  Når vi ballastrenser, anvender vi en ballastrenser, der løfter skinnerne, renser skærverne nedenunder og lægger skinnerne tilbage i en løbende proces.

I denne omgang blev det højre spor på strækningen Fredericia-Vejle og Fredericia Station fornyet, mens det venstre spor sideløbende blev benyttet til at afvikle togtrafikken. Vi fornyer det venstre spor på et senere tidspunkt, der endnu ikke er fastlagt.

Nyheder om vores sporarbejder