Nyt signalsystem mellem Thisted og Struer

Banedanmark tager det nye signalsystem i brug på strækningen mellem Thisted og Struer i løbet af foråret 2020. Det sker over fire etaper, hvor stækningen mellem Thisted og Snedsted er den første. For at gøre Thybanen klar til det nye signalsystem har vi allerede gjort alt det forarbejde, som har kunnet udføres uden at genere trafikken i området. Nu er tiden kommet til at udskifte bomanlæg og installere de sidste dele af systemet, hvilket ikke kan gøres, uden at det påvirker trafikanterne i området.

Som et led i de sidste forberedelser lukker vi de fleste overkørsler på strækningen i op til syv dage. Det sker over fire etaper, hvor stækningen mellem Thisted og Snedsted er den første. Togtrafikken aflyses i weekender. Du kan holde dig opdateret på rejseplanen.dk.

Flere tog til tiden

Erfaringerne fra Banedanmarks to første strækninger, hvor det nye signalsystem er blevet installeret, viser, at systemet her har givet flere tog til tiden, så passagererne oplever færre forsinkelser. Vi forventer også færre signalfejl på Thybanen, når det nye signalsystem er udrullet.

Her påvirker vi vejtrafikken

Vi erstatter overkørselsanlæggene med nye typer anlæg, og det betyder, at vi i mange tilfælde spærrer en overkørsel i op til flere dage. Nedenunder finder du overkørslerne, vi berører og kort med omkørselsruter.

Klik på vejnavnet ved de enkelte overkørsler, så får du omkørselsruten. Kortene er vejledende og med forbehold for ændringer.

 

Etape 3 mellem Hvidbjerg og Bedsted - kort over strækningen

 

UGE 12 

 •   Storhøjvej: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00
 •   Mellemvej (Thisted): 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00
 •   Møllegade: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00
 • Mellemvej (Struer): 15. marts kl. 01:00 til 27. marts kl. 23:00
 • Thylandsgade: 20. marts kl. 20:00 til 22. marts kl. 20:00
 • Toftegade: 20. marts kl. 20:00 til 22. marts kl. 20:00

UGE 13 

 • Overgang ved Hurup
  Skole (sti): 22. marts kl. 18:00 til 27 marts kl. 04:00
 •   Bredgade: 21. marts kl. 06:00 til 27. marts kl. 04:00
 •   Ydbyvej: 21. marts kl. 06:00 til 27. marts kl. 04:00
 •   Limfjordsvej: 22. marts kl. 18:00 til 27. marts kl. 04:00
 •   Søndergade: 22. marts kl. 18:00 til 4. april kl. 04:00

Overkørslerne ved Oddesundvej, ned til Oddesundvej 305 og Barslevvej afspærres ikke, da de ombygges, mens der ikke kører tog.

 

Etape 4 mellem Struer og Hvidbjerg - kort over strækningen

 

UGE 14 

 • Bjørnedalvej/
  Orionsgade:   29. marts kl. 01:00 til 3. april kl. 23:00
 •   Gl. Landevej ved Serup Kirkevej: 29. marts kl. 01:00 til 3. april kl. 23:00
 • Gl. Landevej ved nr. 18: 29. marts kl. 01:00 til 3. april kl. 23:00

 •   Vesterkærvej: 29. marts kl. 01:00 til 3. april kl. 23:00
 •   Sortevej: 29. marts kl. 07:00 til 3. april kl. 20:00
 • Polarisvej:  5. april kl. 18:00 til 10. april kl. 04:00
 • Helligkildevej:  5. april kl. 18:00 til 10. april kl. 04:00
 • Østerbrogade: 3. april kl. 20:00 til 5. april kl. 23:59

Overkørslerne ved Sdr. Ringvej, Haverlandsvej og Gl. Færgevej afspærres ikke, da de ombygges, mens der ikke kører tog.

Etape 1 mellem Snedsted og Thisted - kort over strækningen

Disse overkørsler har været lukket, men er nu åbne for vejtrafik igen.

Overkørslerne ved Brogårdsvej (sti), Todbølsvej til Todbølsvej nr. 48 og nr. 17, Gjersbølvej og Hovedgadenblev blev udført, mens der ikke kørte tog.

Etape 2 mellem Bedsted og Snedsted - kort over strækningen

Disse overkørsler har været lukket, men er nu åbne for vejtrafik igen.

Overkørslen ved Hørstedvej blev udført, mens der ikke kørte tog. 

Om de nye signaler

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at etablere fjernbanens nye signalsystem, ERTMS, på de første strækninger. ERTMS skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der giver forsinkelser for togtrafikken. ERTMS er et moderne it-baseret signalsystem, hvor der ikke er signaler langs sporene, men alene på skærmen i lokomotivførerens førerrum. ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om I Europa. En totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer til et moderne signalsystem betyder færre forsinkelser, som skyldes signalfejl og dermed flere tog til tiden. Derudover giver det mulighed for at køre flere tog og for højere hastighed på visse strækninger. Desuden betyder udskiftningen, at der er et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen.