Tinghøjvej ved Vordingborg lukker midlertidigt

Et stykke af Tinghøjvej lukker frem tiljanuar 2019

I forbindelse med Banedanmarks arbejde ved Hasbjergvej udskifter Vordingborg Kommune en underføring af en grøft under Tinghøjvej.

Det bliver derfor nødvendigt at spærre Tinghøjvej for trafik mellem Hasbjergvej og Svinningevej i perioden frem til januar 2019.

Mens Tinghøjvej er spærret, har Banedanmark mulighed for at udføre en stor del af det jordarbejde, som ellers skulle udføres på et senere tidspunkt. Derved kan vi reducere den periode i sommeren 2019, hvor Hasbjergvej lukker for trafik.

Da der også er andre veje i området, som midlertidigt lukker, ser billedet sådan ud:
- Tinghøjvej lukker 26.11.2018 og åbner januar 2019
- Svinningevej – er p.t. lukket og åbner januar 2019
- Grumløsevej lukker ved Tinghøjvej i begyndelsen af januar og åbner februar 2019
- Hasbjergvej og Tinghøjvej lukker midlertidigt sommeren 2019.