Banedanmark undersøger

Opgradering af Hillerød Station

Banedanmark har i samarbejde med Region Hovedstaden, DSB, Movia, Lokalbanen samt kommunerne Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør undersøgt muligheden for at opgradere Hillerød station, så der bliver mulighed for at forlænge Lokalbanens nordlige linjer fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje fra Hillerød til den nye station Favrholm.

Favrholm kommer til at ligge ved det kommende Hospital Nordsjælland syd for Hillerød.

Bedre forbindelse for lokalbanens tog
Der kan enten laves gennemkørsel for alle lokalbanetog eller alene laves gennemkørsel for Frederiksværkbanens tog. Det giver samtidig mulighed for direkte samdrift mellem Lokalbanens sydvestlige linje, Frederiksværkbanen, og de nordlige linjer.

Desuden opnås den fordel, at lokalbanens tog ikke længere behøver køre på tværs af S-togsporene når de fra Frederiksværkbanen skal til og fra værksted eller skal opstilles.

Med lokalbanens nuværende køreplan vil der i fremtiden skulle køre op til 6 tog pr. time i hver retning igennem Hillerød Station til Favrholm. Gennemkørsel for alle lokalbanetog, gennem Hillerød Station til Favrholm Station og omvendt, kræver at Lokaltog får etableret vendespor på Favrholm Station.

Beslutningsgrundlag for opgraderingen
Banedanmark har udarbejdet beslutningsgrundlag for projektet. Beslutningsgrundlaget redegør for to forskellige løsningsmodeller, Minimumsløsningen og Den fremtidssikrede løsning. Forskellen i de to løsninger er passagerer og øvrige fodgængeres passage af de nye gennemgående sporBanedanmark har i samarbejde med Region Hovedstaden, DSB, Movia, Lokalbanen samt kommunerne Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør undersøgt muligheden for at opgradere Hillerød station, så der bliver mulighed for at forlænge Lokalbanens nordlige linjer fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje fra Hillerød til den nye station Favrholm.

Favrholm kommer til at ligge ved det kommende Hospital Nordsjælland syd for Hillerød.

Bedre forbindelse for lokalbanens tog
Der kan enten laves gennemkørsel for alle lokalbanetog eller alene laves gennemkørsel for Frederiksværkbanens tog. Det giver samtidig mulighed for direkte samdrift mellem Lokalbanens sydvestlige linje, Frederiksværkbanen, og de nordlige linjer.

Desuden opnås den fordel, at lokalbanens tog ikke længere behøver køre på tværs af S-togsporene når de fra Frederiksværkbanen skal til og fra værksted eller skal opstilles.

Med lokalbanens nuværende køreplan vil der i fremtiden skulle køre op til 6 tog pr. time i hver retning igennem Hillerød Station til Favrholm. Gennemkørsel for alle lokalbanetog, gennem Hillerød Station til Favrholm Station og omvendt, kræver at Lokaltog får etableret vendespor på Favrholm Station.

Beslutningsgrundlag for opgraderingen
Banedanmark har udarbejdet beslutningsgrundlag for projektet. Beslutningsgrundlaget redegør for to forskellige løsningsmodeller, Minimumsløsningen og Den fremtidssikrede løsning. Forskellen i de to løsninger er passagerer og øvrige fodgængeres passage af de nye gennemgående spor