Tidsplan

Undersøgelsen bliver igangsat 2. kvartal 2023 
Offentlig idéfase 4. kvartal 2023 
Afrapportering til forligskredsen  2. kvartal 2025 
Det er dernæst op til Folketinget at beslutte, om der efterfølgende skal gennemføres videre analyser af projektet.