Idéfasen

Vejdirektoratet og Banedanmark har afholdt en idéfase, hvor alle interesserede kunne komme med synspunkter, forslag og idéer til en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt.


I idéfasen var der mulighed for at komme med forslag eller bemærkninger til den strategiske analyse. Der blev desuden afholdt et orienteringsmøde online.

Det er ikke længere muligt at indsende forslag eller bemærkninger til indholdet i den strategiske analyse.