Ny bane Hovedgård-Hasselager er nu i høring

Projektets VVM-redegørelse sendes nu i offentlig høring

Rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres. Dette skal blandt ske ved, at der anlægges en helt ny bane mellem Hovedgård og Hasselager.
Banedanmark er i fuld gang med at undersøge mulighederne for forskellige linjeføringer, og høringsperioden for projektet starter den 7. december og løber frem til den 18. februar.

Over tre dage i midten af januar holder Banedanmark borgermøder i Horsens, Skanderborg og Solbjerg, hvor der informeres om projektet.
Banedanmark har skitseret tre linjeføringer, og de er endnu ikke vedtaget, men er forslag, som VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og VVM-høringen vil tage udgangspunkt i.

Den endelige linjeføring for hele strækningen mellem Hovedgård og Hasselager fastlægges først efter VVM-processen er gennemført, og det vil være op til en politisk beslutning, hvilken linjeføring der vælges. Der forventes politiske forhandlinger om projektet i 2019.

Du kan læse mere om projektet og se hele materialet på www.bane.dk/hovedgaard-hasselager   

Hvis du vil indsende høringssvar til projektet, skal det sendes til hovedgaard-hasselager@bane.dk

Borgermøderne afholdes (alle dage kl. 19.00, dørene åbnes kl. 18.30):

16. januar: Horsens Kommunes rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
17. januar: Skanderborg Kommunes rådhus, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
18. januar: Hallen på Solbjergskolen, kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg