Banedanmark har undersøgt en hastighedsopgradering op til 200 km/t på strækningen Hobro - Aalborg. Undersøgelserne er en del af aftalen om Storstrømsbroen, Holstebromotorvejen mv. fra 2013. 

Om projektet 

Den maksimale hastighed på strækningen mellem Hobro og Aalborg er i dag 120 km/t, hvilket primært skyldes et forældet signalsystem. Når det nye signalsystem er implementeret vil der være mulighed for at forøge hastigheden på strækningen. En hastighedsopgradering kræver dog også mindre fysiske ændringer på banen, hvilket Banedanmark har undersøgt i VVM-undersøgelse. 

Med henblik på at lave en rejsetidsreduktion på strækningen Aarhus - Aalborg har Banedanmark undersøgt, hvad der skal til for at øge hastigheden op til 200 km/t mellem Hobro og Aalborg.  

For at kunne øge hastigheden, skal en del af kurverne på banen justeres til den nye hastighed. For langt de fleste kurver, vil der blot være tale om mindre justeringer på omkring 20 cm, og arbejdet kan derfor holdes indenfor banens eksisterende areal. Udover justering af kurver, kræver den øgede hastighed også, at enkelte dæmninger og broer forstærkes. 

Hastighedsopgraderingen af banen vil primært foregå inden for banens eget areal. Enkelte steder vil arbejderne dog kræve ekspropriation af nærliggende arealer, eksempelvis i forbindelse med udvidelse af dæmninger.

Supplerende VVM-undersøgelse 

Banedanmark har tidligere udarbejdet en VVM-undersøgelse for en hastighedsopgradering til 160 km/t på strækningen. Det projekt inkluderede nedlæggelse af overkørslerne i Skørping, Svenstrup og Ellidshøj, og processen inkluderede en offentlig høring og borgermøder. Det blev efter denne proces besluttet at nedlægge de tre overkørsler, og overkørslerne er i øjeblikket ved at blive nedlagt. Nedlæggelserne af overkørslerne samt tilhørende erstatningsanlæg, er derfor ikke en del af den nye undersøgelse. 

Efterfølgende er der foretaget undersøgelser af en hastighedsopgradering op til 200 km/t. Dette arbejde er udmøntet i en supplerende VVM-redegørelse. Den supplerende VVM er et tillæg til den tidligere VVM-undersøgelse.

I den supplerende VVM-undersøgelse er de miljømæssige påvirkninger af en hastighedsopgradering op til 200 km/t belyst, inkl. støj og vibrationer.

Den supplerende VVM-undersøgelse omfatter udelukkende hastighedsopgraderingen på strækningen. Der er udarbejdet en separat VVM-undersøgelse for elektrificeringen af strækningen Aarhus - Lindholm. 

Læs mere om elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus - Lindholm.

Opgradering til 200 km/t stillet i bero

Banedanmarks undersøgelser af hastighedsopgradering til 200 km/t, viste at det ville koste i 350-400 mio. kr. at opgradere til denne hastighed. På den baggrund blev undersøgelserne til 200 km/t stillet i bero i 2016.

Projektet er herefter ændret til at undersøge en hastighedsopgradering til 160 km/t i stedet. Anlægsarbejderne som kræves ved en opgradering til 160 km/t er langt fra lige så omfangsrige som ved en opgradering til 200 km/t. 

Tidsplan for udførelse 

Såfremt hastighedsopgraderingen vedtages politisk, forventes detailprojektering og efterfølgende anlægsarbejde at skulle ske i perioden 2017-2020. Ændringen af tidsplanen for projektet er sket som led i en samlet koordinering af en række projekter, herunder Signalprogrammet, for at opnå den mest optimale udførelsesrækkefølge for projekterne. Anlægsarbejderne bliver udført sammen med en større sporfornyelse på strækningen, samt eventuelle forberedende arbejder i forbindelse med elektrificeringen. 

Find mere information