Vordingborg-Nykøbing F

Jernbanestrækningen mellem Vordingborg og Nykøbing Falster gøres klar til den kommende elektrificering.


Banedanmark gik i gang med de indledende arbejder i forbindelse med elektrificeringen af jernbanestrækningen mellem Vordingborg Station og Nykøbing Falster Station i august 2021. Projektet sidste arbejder forventes udført i sensommeren 2022. Arbejderne er led i den store opgradering af jernbanen mellem Ringsted og den kommende Femernforbindelse. Læs mere om Ringsted-Femern Banen. De første eltog forventes at køre på strækningen efter færdiggørelsen af den nye Storstrømsbro (2027).

Husk, at planlægge din rejse på rejseplanen.dk, når du skal ud og køre på strækningen.

Om elektrificeringen
Den danske jernbane får i disse år et historisk løft, der vil gøre den mere effektiv, mere driftssikker og mere klimavenlig. Formålet er at gøre banen klar til fremtidens eltog, der er en vigtig del af den grønne omstilling og bliver en stor forbedring for både passagerer, naboerne langs banen og for miljøet.

Kontakt

Du kan kontakte os på electrification@bane.dk.

Overblik og perioder

Periode august – november 2021:
Den første fase i elektrificeringen består af prøvegravninger langs sporene, ledningsomlægninger og udlægning af mastefundamenter. Efterfølgende bliver mastefundamenterne rammet ned i jorden af en skinnekørende rammemaskine.

Periode december 2021 – marts 2022:
I den næste fase opsætter vi køreledningsmaste på fundamenterne og opsætter køreledningsportaler. 

Periode januar – april 2022: 
I denne periode monterer vi køreledninger.

Periode juni – juli 2022:
Til sidst laver vi de elektriske installationer. 
Periode august – oktober 2021:
Den første fase i elektrificeringen består af prøvegravninger langs sporene, ledningsomlægninger og udlægning af mastefundamenter. Efterfølgende bliver mastefundamenterne rammet ned i jorden af en skinnekørende rammemaskine.

Periode november – december 2021:
I den næste fase opsætter vi køreledningsmaste på fundamenterne og opsætter køreledningsportaler. 

Periode januar – april 2022:
I denne periode monterer vi køreledninger.

Periode januar – februar 2022:
Til sidst laver vi de elektriske installationer. 
Periode august – november 2021:
Den første fase i elektrificeringen består af blandt andet af prøvegravninger langs sporene, ledningsomlægninger og udlægning af mastefundamenter. Efterfølgende bliver mastefundamenterne rammet ned i jorden af en skinnekørende rammemaskine.

Periode november – december 2021: 
I den næste fase opsætter vi køreledningsmaster på fundamenterne og opsætter køreledningsportaler. 

Periode december 2021– januar 2022:
I denne periode monterer vi køreledninger. 

Periode januar – februar 2022:

Til sidst laver vi de elektriske installationer. 

Nyt om elektrificeringen mellem Vordingborg og Nykøbing F