Forberedelser til elektrificeringen

Banedanmark skal i de kommende år elektrificere den 148 kilometer lange dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn . Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene. 

Inden vi går i gang med selve elektrificeringen, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsledningerne er det nødvendigt at have en vis frihøjde under broerne, hvilket betyder, at omkring 50 broer på strækningen skal ændres, da det er ældre broer, som ikke har den fornødne højde. Broerne skal om- eller nybygges, eller der skal gennemføres en sporsænkning.