Miljøredegørelse

Banedanmark har udarbejdet en miljøredegørelse og kaldet VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som beskriver projektet og dets virkning på omgivelserne.

Banedanmark har fremsendt beslutningsgrundlag for Elektrificeringen Aarhus-Lindholm til politikerne. Læs beslutningsgrundlaget.

VVM-redegørelsen for projektet Aarhus H.-Lindholm er delt i tre geografisk opdelte hæfter: 

Del 1 beskriver miljøpåvirkningerne af en opgradering af Aarhus H.
Del 2 beskriver miljøpåvirkningerne af en hastighedsopgradering og elektrificering af strækningen Aarhus - Hobro
Del 3 beskriver miljøpåvirkningerne af en elektrificering fra Hobro til Lindholm

Du finder alle tre dele i boksen nedenfor.

Areal og støjforhold for hele strækningen mellem Aarhus og Lindholm er afbilledet på kort:
Arealforhold (kortbilag)
Driftstøj (kortbilag)

Fagnotater
VVM-redegørelsen bygger på en række fagnotater, hvor projektets konsekvenser og påvirkninger af omgivelserne er blevet undersøgt. Du kan læse projektets fagnotater nederst på siden.

VVM-redegørelse

Baggrundsrapporter til VVM-redegørelsen for Aarhus H.

Filnavn Download
Aarh H_Fagnotat_G1_Kulturhistoriske og rekreative interesser
Aarh H_Fagnotat_G1_Planforhold
Aarh H_Fagnotat_G2_Emissioner
Aarh H_Fagnotat_G2_Grundvand og drikkevand
Aarh H_Fagnotat_G3_Affald og ressourcer
Aarh H_Fagnotat_G3_Arealforhold
Aarh H_Fagnotat_G3_Støj og vibrationer
Aarh H_Fagnotat_G4_Jord og jordforurening
Aarh H_Fagnotat_G4_Klimatilpasning
Aarhus_H_Fagnotat_G4_Natur og overfladevand
Anlægsbeskrivelse Arhus H
Trafikale forhold Ny vandrehal og Bruuns Bro
Trafikale forhold Sporsænkning
Visuelle forhold - Ny vandrehal og Bruuns Bro
Visuelle forhold, bilag - Nu vandrehal og Bruuns Bro
Visuelle forhold, Sporsænkning
Visuelle forhold, Sporsænkning_Bilag

BAGGRUNDSRAPPORTER TIL elektrificeringen for Aarhus - Lindholm

Filnavn Download
Anlægsbeskrivelse Elektrificering Aarhus-Lindholm
Bilag 5a_Fagnotat_G1_Kulturhistoriske og rekreative interesser
Bilag 5b_Fagnotat_G1_Planforhold
Bilag 5c_Fagnotat_G1_Visuelle forhold
Bilag 5d_Fagnotat_G2_Emissioner
Bilag 5e_Fagnotat_G2_Grundvand og drikkevand
Bilag 5f_Fagnotat_G2_Trafikale forhold
Bilag 5g_Fagnotat_G3_Affald og ressourcer
Bilag 5h_Fagnotat_G3_Arealforhold
Bilag 5i_Fagnotat_G3_Støj og vibrationer
Bilag 5j_Fagnotat_G4_Jord og jordforurening
Bilag 5k_Fagnotat_G4_Klimatilpasning
Bilag 5l_Fagnotat_G4_Natur og overfladevand
Fagnotat Elektromagnetisme Aarhus-Lindholm
Vurdering af hævningen af bro nr. 21114

BAGGRUNDSRAPPORTER TIL hastighedsopgraderingen Aarhus - Hobro

Filnavn Download
1100014220-14611-Klimatilpasning, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9037-Affald og Ressourcer, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9038-Emissioner, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9100-Grundvand og drikkevand, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9101-Jord- og jordforurening, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9103-Kulturhistoriske og rekreative interesser, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9104-Natur og overfladevand, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9104-Natur og overfladevand, Hast Aarhus-Hobro (1)
1100014220-9105-Planforhold, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9106-Støj og vibrationer, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9107-Trafikale forhold, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-9108-Visuelle forhold, Hast Aarhus-Hobro
1100014220-929-Arealbehov, Hast Aarhus-Hobro
Anlægsbeskrivelse, Hast Aarhus -Hobro
Bilag 1 - Visualiseringer_2
Trafikberegninger Hobro