Om elektrificering

I disse år elektrificerer Banedanmark store dele af det danske jernbanenet. Elektrificeringen er med til at skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift, hvor det er muligt at køre med el-drevne tog til gavn for miljøet.

Elektrificeringen af store dele af statens jernbanenet skaber et stærkt fundament for fremtidens jernbane med en fleksibel og effektiv jernbanedrift for person- og godstransport. Det bidrager til en pålidelig og attraktiv jernbane til gavn for passagerer, operatører samt for miljøet.

I dag er jernbanenettet kun delvist elektrificeret. Banedanmarks elektrificeringsprogram skal elektrificere yderligere 1.362 km jernbane. I maj 2017 blev den første strækning, den 57 km lange strækning mellem Esbjerg og Lunderskov, færdig og DSB har siden d. 7. august 2017 kørt el-tog på strækningen. De næste strækninger bliver Den Nye Bane København-Ringsted samt strækningerne mellem Køge Nord og Næstved, Roskilde og Kalundborg samt Ringsted og Femern.

Desuden er det planlagt at elektrificere strækningerne Fredericia-Aalborg, Aalborg-Frederikshavn, Vejle-Struer og Roskilde-Kalundborg. Dermed ligger der en langsigtet plan for elektrificeringen af den danske jernbane.

Se hvor langt vi er med elektrificeringen - forår 2019

 


Elektrificering billeder