Heste skal hjælpe geder med at gøre naturen på baneterræn vildere og rigere

De geder, der forrige år blev sat ud på det nedlagte godsbaneterræn i Rødbyhavn får nu hjælp fra to heste, så der opstår et lysåbent busksteppelandskab på det gamle jernbaneområde.

Et nedlagt jernbaneområde kan virke tomt og trist, men for nogle planter og dyr er det toppen at bo i den unikke natur der opstår i et ellers barskt, lysåbent, og tørt miljø.

På det nedlagte jernbaneterræn ved Rødby Færge Station går 16 geder året rundt og æder buske og træer mellem skinner og skærver. Gederne blev sluppet fri på området i 2018, og nu får de hjælp af to heste, der netop er blevet sat ud i området.

”Gederne – og nu også hestene - er med til at gøre naturen på terrænet vildere og rigere. Ved at spise af krattet er de med til at omdanne området til et åbent busksteppelandskab til gavn for Rødbyhavns sjældne planter og insekter,” siger Bianka Saarnak, områdechef i Banedanmark.

De to heste bliver sat ud i området lørdag den 12. september og skal hjælpe gederne med at holde krattet nede, så sjældne planter og blomster som Rødfrugtet natlys og Purpur-storkenæb fortsat kan vokse på det gamle rangerareal i Rødbyhavn.

Gederne og hestene deler arbejdet mellem sig. Populært sagt så nipper gederne til buske og træer, mens hestene skal tage de store mundfulde græs, så vissent græs ikke kommer til at ligge som en dyne hen over arealet. Insekterne og planterne har nemlig brug for varme og sol, og dertil kommer, at de også godt kan lide forstyrrelser i hverdagen.

 

Fra rangerområde til busksteppe

Området ved Rødby Færge station var tidligere et sted for udveksling af mennesker og gods mellem Danmark og det europæiske kontinent. Nu fungerer det som hjemsted og mødested for sjældne dyr og planter i den unikke natur, der opstår i et ellers barskt, lysåbent og tørt miljø med skærver, grus og skinner.

Området er hjemsted for en række sjældne insekter som Natlyssværmer, Blåvinget steppegræshoppe og Hjerteplettet blomsterbuk. Men der er også behov for de større dyr, der kan sikre, at de sjældne dyr og planter får optimale forhold.

Det gamle godsbaneterræn er tørt og varmt, og har aldrig været gødet, så her er et helt andet miljø med plads til arter, der ikke findes andre steder. Togdriften på det gamle rangerterræn stoppede for snart 20 år siden, og der er ikke blevet ryddet siden 2010, så tæt krat og græs har fået lov til at vokse og er kommet til at skygge for de urter og smådyr, der trives bedst i lys og tørke. Og det er den udvikling, vi – sammen med gederne og hestene - er ved at vende,” siger Bianka Saarnak.

Det vil stadig – også efter at hestene er sat fri i området – være muligt at besøge og gå på opdagelse på det nedlagte godsbaneterræn ved Rødby Færge Station.

Lørdag klokken 10 vil der, i forbindelse med at hestene sættes ud i området, være ”åben gedestald”, hvor Sara Sorvad Kock fra Dansk Gedeunion vil fortælle om gederne, der går rundt på terrænet.

 

 

FAKTA:

Infranatur

Projektet ved Rødbyhavn er et af syv InfraNatur-projekter, hvis formål er at fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner samtidig med, at de skal give mulighed for, at vi kan blive klogere på naturen. Fire af de syv områder er offentligt tilgængelige.

 

Projektet ved Rødby Færge Station

  • For at begrænse udbredelsen af planterne Skovfyr, Havtorn og Bjergrørhvene blev der i 2018 udsat 10 geder på arealet – siden er yderligere 6 kommet til. Herudover har en dåhjort sluttet sig til gedeflokken.
  • Det knastørre miljø af grus, skærver, sveller og skinner skaber gunstige forhold for planter, der ikke kræver meget vand, og insekter, der godt kan lide varme
  • På stedet lever blandt andet 50-100 individer af Blåvinget Steppegræshoppe, som her har sit eneste levested i Danmark. Natlyssværmeren og den sjældne flue Brullaea ocypteridea, lever også blandt blomsterne og planterne på rangerterrænet. Den kendes kun i ganske få eksemplarer, alle fra Rødbyhavn. Af sjældne planter kan nævnes Purpur-Storkenæb og Smalbladet Hanekro. Begge arter er i Danmark kun kendt fra baneterræner.
  • Projektet ved Rødby Færge Station er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Femern A/S, DSB, Dansk Gedeunion, Lolland Kommune og Banedanmark.

nyheder fra den grønne bane