Nyt sporskiftevarmesystem i Banedanmark

ID: TM 02

Tidligere gældende Teknisk Meddelelse (gælder indtil 31.03.2018),
er afløst af: BN1-179-1 "Udførelse af elsporskiftevarmeanlæg".