Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer

ID: BN1-38-5

BN1-38-5 59 sider (April 2016)

Denne banenorm indeholder BN1, BN2 og BN3 stof vedrørende kvalitetsnormer for sporets relative beliggenhed. Banenormen indeholder krav til målinger foretaget med målevogn/-dræsine, sporvedligeholdelsesmaskiner, måletroljer og manuelle målinger.

Endvidere indeholder Banenormen krav til hyppigheden af målinger vedrørende sporets relative beliggenhed, krav for udførelse af sporjustering samt krav for hastigheden efter udført justering.