A. Trafikcirkulærer 22.02.2020

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer.

Den 22.02.2020 træder følgende Trafikcirkulærer i kraft:

TC 03-2020: Fjern. Kortvarige sporspærringer.

  

Se opdateret liste

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk