Trafikcirkulærer 09.10.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer..

Den 09.10.2019 træder følgende Trafikcirkulære i kraft:

TC 43-2019: Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen.

TC 43-2019 er en uændret forlængelse af TC 33/2018.

 

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk