Q. TC 31-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 18.10.2021 - 15.04.2022.
TC 31-2021 omhandler: Fjernbanen. Vinterforanstaltninger.

Se TC 31-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk