B. TC 30-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.11.2021 - 31.12.2022.
TC 30-2021 omhandler: S-banen. Udtale af tal og bogstaver.

Se TC 30-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk