N. TC 29-2020

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende fra 17.08.2020 til 30.04.2021.

TC 29-2020 omhandler: TIB 11, Vigerslev-Peberholm, kørsel med toglængde op til 835 meter.

Se TC 29-2020

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal Regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk