Z. TC 26-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 07.08.2021 - 15.12.2021.
TC 26-2021 omhandler: TIB 2, Kong Frederik den IX Bro. Procedure for åbning og aflåsning.

Se TC 26-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk