TC 2022-32

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-32 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 08.12.2022 - 31.01.2024. 

TC 2022-32 omhandler:
Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg

Se TC 2022-32

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk