Ø. TC 18-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 21.03.2021 - 29.04.2021.
TC 18-2021 omhandler: TIB 2 og 4. Spændingssætning af køreledningsanlæg (Ringsted)-(Orehoved) samt Næstved-(Haslev).

Se TC 18-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk