D. TC 12-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende fra den 01.04.2021 til den 31.03.2022.
TC 12-2021 omhandler: S-banen (TIB-strækning 800), ændret togrækkefølge (XCTC)

 

Se TC 12-2021

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal Regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk