A. TC 06-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende fra den 21.01.2021 til den 31.01.2022.
TC 06-2021 omhandler: Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen.

TC 06-2021 ophæver straks TC 28-2020.

Se TC 06-2021

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal Regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk