C. Rettelse TIB-S 06.04.2020

Trafikale Regler udsender rettelse til TIB-S gældende fra 06.04.2020.

Det drejer sig om rettelse af indholdsfortegnelse, strækning 1 (kilometrering neutralsektion),
strækning 24 (ibrugtagning Randers) og strækning 34 efter ibrugtagning
af ETCS på strækningen (Struer) - Hvidbjerg.

 

Se selve rettelsen samt opdateret TIB-S

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk