SSB 2023-116 SR

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SSB 2023-116 SR gældende fra den 02.06.2023 til den 31.01.2024

SSB 2023-116 SR omhandler: 

SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter.

Se SSB  2023-116 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000