B. SR SSB 129-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 129-2020 gældende fra 01.11.2020 til 31.10.2021.

SR SSB 129-2020 omhandler: TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind.

Se SR SSB 129-2020

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481