B. SR SSB 115-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 115-2020 gældende fra 01.06.2020 til 31.05.2021.

SR SSB 115-2020 omhandler: SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter.

Se SR SSB 115-2020

 

Med venlig hilsen

 

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk