I. SR SSB 112-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 112-2020 gældende fra 01.05.2020 til 30.04.2021.

SR SSB 112-2020 omhandler: TIB 34, Struer-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR.

Se SR SSB 112-2020

 

Med venlig hilsen

 

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk