G. SR SSB 104-2021

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 104-2021 gældende fra den 15.02.2021 til 31.01.2022.

SR SSB 104-2021 omhandler: TIB 31, Esbjerg-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR.

 

 

Se SR SSB 104-2021

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481