Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser beskriver afvigelser fra sikkerhedsregler, som ikke er optaget i de gældende sikkerhedsbestemmelser.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser har en afgrænset gyldighedstid.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SSB 23/2018 TIB 820 og 840. Kørsel med prøvetog Østerport-Svanemøllen-Farum. 01.11.2018 27.10.2019
B. SSB 26/2018 Anvendelse af kortvarige sporspærringer. Uændret forlængelse af SSB 07/2018. 01.11.2018 31.10.2019
C. SSB 29/2018 Kørsel med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM, mulig fejl ved opstart af togkontrolanlæg. SSB 29/2018 er en uændret forlængelse af SSB 01/2018. 01.12.2018 30.11.2019
D. SR SSB 106-2019 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind. 08.01.2019 31.01.2020
E. SR SSB 107-2019 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog. 25.02.2019 24.02.2020
F. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte. 29.05.2019 31.05.2022
G. SR SSB 115-2019 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter. 01.06.2019 31.05.2020
H. SR SSB 116-2019 TIB 820, Svanemøllen. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 26.05.2019 31.03.2020
I. SR SSB 117-2019 TIB 880, Ryparken T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 26.05.2019 31.03.2020
J. SR SSB 120-2019 TIB 880. Kørsel med prøvetog Ryparken-Ny Ellebjerg. 29.07.2019 31.03.2020
K. SR SSB 122-2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog. 16.08.2019 31.12.2019
L. SR SSB 123-2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog. (ORF) 16.08.2019 31.12.2019
M. SR SSB 124-2019 TIB 4, Gadstrup, Havdrup og Lille Skensved. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest. 26.06.2019 30.11.2020
N. SR SSB 125-2019 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest. 26.06.2019 30.11.2020
O. SR SSB 126-2019 Kørsel med prøvetog. Afprøvning af ATC-baliser. 15.09.2019 29.02.2020
P. SR SSB 128-2019 TIB strækning 25, Transitionsområder. Bestemmelser for kørsel og arbejder i sporområder mellem SR og ORF. 05.10.2019 04.10.2020
Q. SR SSB 129-2019 TIB 1 og 6. Omlægning af godstog mellem strækning 1 og strækning 6 mellem Vigerslev og Ringsted. 11.10.2019 31.10.2020