A. SR-information nr. 3 november 2018

Trafikale regler udsender ny SR-information nr. 3, november 2018.

Indeholder info om sporspærring og kørestrømsafbrydelse, passage af stationsgrænsen under arbejdsbevægelse, frigivning af spor efter politi-/redningsindsats samt passage af O-mærket hovedsignal i "Stop". Derudover et par små præciseringer.

 

Se SR-information

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Trafikinspektør

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk