SIN-L 10.07.2023

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender hermed en rettelse til SIN-L gældende fra den 10.07.2023.

Rettelsen omhandler:

Faktuelle rettelser afledt af signalprogrammets udrulning på strækning 6, 31 og 35.

Se rettelsen til SIN-L her

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

trafikaleregler@bane.dk
T: +45 8234 0000