Trafikcirkulærer ORS 11.05.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer ORS

Den 11.05.2019 træder følgende Trafikcirkulære i kraft.

TC 08-2019: Hillerød, ophævelse af hastighedsnedsættelse på et I-signal.

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ sagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk