TC 2023-29

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-29 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 23.09.2023 - 23.09.2023.

TC 2023-29 omhandler: 
Håndtering af særlig kørestrømsafbrydelse. 

Se TC 2022-29

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk