TC 2022-31

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-31 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 31.10.2022 - 31.01.2024.

TC 2022-31 omhandler: 
Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer.

Se TC 2022-31

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk