København H lokal instruktion 18.04.2022

Trafikal Sikkerhed udgiver hermed en ny lokal instruktion for København H gældende fra den 18.04.2022.

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark

Kvalitet & Sikkerhed

Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.bane.dk