Trafikcirkulærer ORF 27.05.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer ORF.

Den 27.05.2019 træder følgende Trafikcirkulære i kraft.

TC 22-2019: Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Registrering og behandling.

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ sagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk