D. Trafikcirkulærer ORF 01.07.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer.

Den 01.07.2019 træder følgende Trafikcirkulære i kraft:

TC 33-2019 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146  6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk