TC 2022-21

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-21 gældende på strækninger under regelsættet ORF og med gyldighed fra den 01.06.2022 - 31.05.2023.

TC 2022-21 omhandler:
Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse. 
Håndtering, registrering og behandling.

Se TC 2022-21

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk