Strækningsoversigt 28.08.2023

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed har opdateret Strækningsoversigt ETCS gældende fra den 28.08.2023

Rettelsen omhandler

Strækning 31:

Indsæt 1. hsp.  Flyt spor 0 til venstre 

Se opdateret Strækningsoversigt ETCS

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark