C. Rettelse version 3 Strækningsoversigt 20.06.2022

Banedanmark Trafikal Sikkerhed har opdateret Strækningsoversigt ETCS gældende fra  20.06.2022.

Denne rettelse erstatter Rettelse version 02 og omhandler:

Strækning 33:
Navngivning af stopmærke Hr-060
Rettelse af navngivning af overkørsel 75 samt km angivelse
Angivelse af stopmærk Id-030

Strækning 35:
Navngivning af stopmærke Hr-060

Se opdateret Strækningsoversigt ETCS

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000